zrgs

Linza tehnologiýasy

40% Suw düzümi

Uzak dowamly çyglylygy üpjün etmek üçin gözüňize suwy täsirli duzuň

Ion däl material

Duýgur gözlerden gaça durmak üçin belogyň ýagyşdan öňüni alyň

Sandwiç tehnologiýasy

Howpsuzlygy üpjün etmek üçin pigment bilen kornea arasynda göni öňüni alyň

zawod (1)

Ion däl material

zawod (2)

Asfer dizaýny

zawod (3)

Pressokary basyşly bug sterilizasiýasy

zawod (6)

Sandwiç tehnologiýasy

Zawod gezelenji

  • GalypKontakt linzasynyň galyndysy öz-özünden öndürilýär we öndürilýär, bu obýektiwiň rahatlygyny üpjün edýär
  • zawod-0
  • zawod-4
  • zawod-1
  • zawod-8
  • zawod-3
  • zawod-2
  • zawod-7
  • zawod-5
  • zawod-6Iň oňat kontakt linzalaryňyzy almagyň çalt we aňsat usuly üçin?Isleýän görnüşiňize ýetmek üçin uly göz kontakt linzalaryny, goňur gözler üçin gök kontakt linzalary we gök göz kontakt linzalaryny hödürleýäris.Şeýle hem, saýlamamyz goňur reňkli kontaktlary we resept bilen arzan reňkli aragatnaşyklary öz içine alýar.Gara gözleriň sizi saklamagyna ýol bermäň - gara gözler üçin reňkli kontakt linzalarymyz bar!Ulanylyşy aňsat web sahypamyz bilen, görüş zerurlygy bolmazdan linzalaryňyzy sargyt edip bilersiňiz.