zrgs

Täze marka

  • Reňkli kontakt linzalarynyň görnüşleri

    Reňkli kontakt linzalarynyň görnüşleri

    Reňk kontaktlarynyň görnüşleri Görünýän reňk Bu, adatça goýlanda we aýrylanda has gowy görmäge kömek etmek ýa-da taşlasaňyz, linza goşulan açyk gök ýa-da ýaşyl reňkdir.Görünýän reňkler degişlidir ...
    Koprak oka