zrgs

Ösüş ýolumyz

 • 2000
  Ilkinji äýnek bölek satuw dükanymyzy äpet pandalaryň doglan ýeri anan Siçuanda açdyk
 • 2005
  Kompaniýa Çengdu şäherine göçdi we beýleki satyjylara reňkli kontakt linzalary berip başlady
 • 2012
  Satyş tertibi awtonomdan onlaýn görnüşe üýtgedi we kompaniýa has köp satyjylara hyzmat bermek üçin köpçülikleýin önümçilige we kontakt linzalaryny öndürmäge başlady.
 • 2019
  Kompaniýanyň önümlerini dünýä tanatmak üçin Alibaba 、 ebay 、 AliExpress International stansiýasyna bil baglamak
 • 2020
  Jonson we Jonson, Kuper we Alkon ýaly silikon gidrogel tehnologiýasynyň gözlegine bagyşlap, garaşsyz “Diverse Beauty” markamyzy hödürleýäris.
 • 2022
  Biziň markamyz Hytaýda we onuň töwereginde gowy netijeler gazandy.Şeýle hem, bize mätäçlere gaýtaryp bermäge itergi berdi we EYES başlangyjy bilen geldik.Her aý satýan önümlerimizden alnan girdejiniň bir bölegini dürli haýyr-sahawat guramalaryna bagyşlaýarys
 • Geljek
  Bizde eýýäm kremniý gidrogel tehnologiýasy bar, indi bolsa Jonson we Jonson, Kuper we Alkon üçin kremniý gidrogel bilen baglanyşykly materiallar bilen üpjün edýäris.Geljekde kremniý gidrogelden öndürilen önümleri köpçülikleýin öndürip bileris.